Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Titulná stránka

2%
Mladý záchranárTEST k zimnému číslu 23 časopisu Mladý záchranár

1. Čo urobíš, keď je na stromoch ľadová námraza a pokrýva ich ťažký sneh?
a) obmedzím pohyb najmä v mestských a obecných parkoch a na miestach, kde rastú stromy
b) budem vyhľadávať miesta, kde sú stromy zasypané snehom a pokryté ľadom
c) týždeň zostanem doma, aspoň sa nebudem musieť učiť

2. Chcel by si mať domáce zvieratko? Čo urobíš?
a) donesiem si ho bez dovolenia rodičov
b) najprv sa rodičov opýtam, čo oni na to
c) keď ma prestane baviť, vyhodím ho

3. Čo by si robil, keby si sa narodil s inou farbou pokožky?
a) nič, veď niekto sa narodí biely, niekto čierny, iný žltý
b) začal by som sa farebne obliekať
c) nosil by som výhradne čierne oblečenie

4. Prečo je riskantné spúšťať sa na sánkovacom tanieri?
a) môžem sa začať točiť okolo vlastnej osi a stratím orientáciu
b) nedá sa na ňom brzdiť
c) je studený a môžem sa podchladiť

5. Čo si myslíš o sánkovaní potme?
a) je to dobrodružstvo, treba to zažiť
b) je to životne nebezpečné, za tmy sa nikdy nebudem sánkovať
c) je to zážitok, nasmejem sa pri tom

6. Čo ovláda, okrem spevu a hre na gitare, Martin Harich?
a) hru na cimbale
b) lietať na rogale
c) prvú pomoc

7. Kam by si zaradil popáleninový úraz?
a) k najťažším a najbolestivejším úrazom
b) do kategórie ľahkých úrazov
c) do kategórie zanedbateľných úrazov

8. Aké pravidlo platí, keď chodník nie je súčasťou cesty?
a) Chodci, choďte vpravo!
b) Chodci, choďte vľavo!
c) Chodci, choďte domov!

9. Čo treba urobiť vždy pred zapálením plynového horáka?
a) mať povolenie od rodiča, zopnuté dlhé vlasy, oblečené priliehavé oblečenie
b) mať vždy rozpustené dlhé vlasy a oblečené syntetické tričko
c) mať oblečene voľné oblečenie, aby bol dostatok vzduchu na horenie

10. Čo môže spôsobiť odpálenie aj malého piráta?
a) nič, iba trochu hluku
b) výbuchovú vlnu o rýchlosti niekoľko sto metrov za sekundu, výbuchová energia môže odtrhnúť prsty na ruke
c) krik nespokojných susedovVydali sme 23 číslo časopisu MLADÝ ZÁCHRANÁR,
ktoré si už môžete objednávať

Objednávky je možné zasielať e-mailom na adresu 112@112.sk, telefonicky na tel. čísle 0902 240 400, alebo môžete vyplniť objednávací formulár. Ak Vaša objednávka nebude potvrdená spätným potvrdzujúcim e-mailom, prosím, kontaktujte nás telefonicky. Objednávku je možné realizovať aj písomne na našej poštovej adrese: Rescue team Slovakia o.z., Veľká Okružná 24, 010 01 Žilina.

MLADÝ ZÁCHRANÁR CHRÁNI ŽIVOTY NAŠICH DETÍ!
Predstavujeme povolanie „Horský sprievodca“

Horskí sprievodcovia

UIMLA

Aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí hory až tak dobre nepoznajú. Radšej sa spoľahnú na niekoho skúsenejšieho, kto ich dobre pozná. Odbúrajú sa tak obavy, či idú stále správne, ako dlho im to bude trvať, kde a akú mapu majú použiť. Nebudú sa musieť obávať, či ovládajú čítanie mapy, zvládajú posúdiť bezpečnosť trasy a jej možné riziká, prípadne poznajú zákazy a obmedzenia vzťahujúce sa k naplánovanej túre. Horský sprievodca všetky tieto obavy vyrieši. Počet horských sprievodcov závisí od počtu ľudí v skupine a náročnosti vybranej trasy.

Horský sprievodca sprevádza ľudí často po značených turistických chodníkoch, alebo mimo nich, bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje. K zaisteniu bezpečnosti sprevádzaných osôb môže použiť horolezecké lano. Ide zväčša o menej technicky náročné výstupy a túry.

Úlohou horského sprievodcu je zaistiť bezpečnosť sprevádzaných ľudí počas celej túry. Hlavne na miestach, na ktorých by mohlo dôjsť k zraneniu alebo inej ujme. V prípade poranenia sprevádzanej osoby je povinný podať prvú pomoc , zraneného ošetriť a privolať horských záchranárov.

Horský sprievodca pozná miestne pomery a vie správne vyhodnotiť náhle zmeny počasia. Naplánuje časový priebeh túry a rozhodne, ako postupovať v prípade nepredvídanej situácie. Hlavne v letných mesiacoch nie sú búrky a blesky v horách nijako výnimočné.

Počas výletu určuje tempo celej skupiny tak, aby sa držali pohromade. Nie všetci turisti sú rovnako zdatní, tým menej zdatným pomáha prekonať ťažšie úseky, prípadne pomocou lana zaistí ich bezpečnosť.

Pozná okolie a porozpráva vám históriu danej oblasti, naučí vás, ako sa ktorý štít či rastlina volá, prípadne porozpráva veselé historky, aby cesta ubiehala rýchlejšie. Zaujalo vás to? Príroda skrýva svoje čaro a odhalí ho len tým, ktorí ju navštívia.

S pozdravom „horám zdar“ horský sprievodca

Peter Svätojánsky
svatojansky@horskysprievodca.eu

Príklad:
V Tatrách na jar, alebo začiatkom leta, sú na chodníkoch snehové polia a zvyšky starého snehu cez ktoré treba prechádzať opatrne. Nešmýkajte sa po nich. Majte na pamäti, že na konci snehového poľa môžu byť ostré skaly. Ak počujete pod snehom tiecť potok, je to znamenie, že sú tam skryté dutiny, vymyté vodou. Toto miesto radšej obíďte. Ak sa takéto miesto nedá obísť, prechádzajte cez neho s maximálnou opatrnosťou. Utvorte väčšie rozostupy. Na takýchto miestach je ideálne, ak horský sprievodca použije lano.

Slovenská asociácia horských sprievodcov sa vlani stala plnohodnotným členom medzinárodnej asociácie horských sprievodcov UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations). Momentálne má 14 odborne spôsobilých horských sprievodcov, pričom všetci sú z radov profesionálnych alebo dobrovoľných členov Horskej záchrannej služby.

Kontakt:
Slovenská asociácia horských sprievodcov
http://www.horskysprievodca.eu
info@horskysprievodca.eu
tel.: 0903 624 229
Mladý záchranár
Video, ktoré Ti zmení život!
Staň sa aj TY signatárom "MLADÝ ZÁCHRANÁR" !

Národný klub signatárov Mladý záchranár.

Memorandum o porozumení Mladý záchranár.Časopis MLADÝ ZÁCHRANÁR:

ČASOPIS JE VHODNÝ PRE:
- I. a II. stupeň ZŠ
- stredoškolákov
- rodičov a širokú verejnosť

Objednávky je možné zasielať e-mailom na adresu 112@112.sk, telefonicky na tel. čísle 0902 240 400, alebo môžete vyplniť objednávací formulár. Ak Vaša objednávka nebude potvrdená spätným potvrdzujúcim e-mailom, prosím, kontaktujte nás telefonicky. Objednávku je možné realizovať aj písomne na našej poštovej adrese: Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín.

Našou snahou je, aby sa časopis dostal do každej školy, do každej triedy a postupne do rúk každého žiaka na prvom stupni, čo nám bolo odporučené na odborných konzultáciách s pedagogickými pracovníkmi.

Tešíme sa na spoluprácu a budeme veľmi radi, keď aj za Vašej pomoci sa časopis dostane do rúk všetkým deťom. Spoločnými silami môžeme tak prispieť k skvalitneniu preventívnych aktivít a dosiahnuť ešte lepšie výsledky v znižovaní úrazovosti a počtu úmrtí z dôvodu úrazov medzi deťmi a mládežou.

Časopis Mladý záchranár:

 • skvalitní a uľahčí výučbu nielen voliteľného predmetu Mladý záchranár,
 • kvalitatívne prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii detí pred negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie,
 • dostane do povedomia detí zásady bezpečného správania v škole, doma, v doprave a počas mimoškolských aktivít,
 • pomôže deťom osvojiť si riešenie rôznych krízových situácií,
 • naučí deti pristupovať zodpovedne k sebe a iným osobám a osvojeniu postojov k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.
Kúpou časopisu sa:

 • podporí znižovanie úrazovosti detí (v období rokov 2000 až 2009 klesla úmrtnosť z dôvodu úrazov detí a mladistvých na Slovensku vo vekovej kategórii od 5 do 19 rokov o 58%),
 • podporí ďalší rozvoj vzdelávacej aplikácie Mladý záchranár www.mladyzachranar.sk,
 • prispeje k realizácii projektu Chráňme naše deti,
 • spoločne zachráni nejeden detský život.
Možnosť objednávky:

 • formou poštovej dobierky
 • poštovné a balné v cene 3 € hradí dodávateľ
 • minimálne množstvo - 10 ks (cena 9,90 €)
Časopis Mladý záchranár:

 • formát - A5
 • rozsah strán - 20
 • tlač - plnofarebná
 • predajná cena - 0,99 €/1ks
 • periodicita - štvrťročník
Každé číslo časopisu je súťažné so záverečným testom a súťažným kupónom o zaujímavé ceny, čo je motivujúce pre deti a ich zapojenie do súťaží.

Pre správne vyplnenie objednávky je potrebné zaslať nasledovné údaje:

 • kontaktná osoba
 • názov organizácie (základná škola, materská škola)
 • ulica, PSČ, mesto
 • IČO, DIČ
 • kontaktný telefón
 • počet kusov

Časopis mladého záchranára sme začali vydávať v meste Martin s názvom Fľak – mladý záchranár. Dňa 13. 8. 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky udelilo časopisu odporúčaciu doložku a časopis bol zaradený do zoznamu odporučených publikácií, ako doplnková literatúra pre deti základných škôl.

Postrehy k časopisu Mladý záchranár

"V súčasnom mediálnom prostredí je vznik časopisu preventívneho zamerania veľká vzácnosť. S občianskym združením Rescue team Slovakia spolupracujeme niekoľko rokov. Naša spolupráca má rôzne podoby - napr. realizácia preventívno-osvetových aktivít, poskytnutie informačných materiálov preventívneho charakteru žiakom, riešenie modelových situácií a pod. Žiaci tieto materiály prijali veľmi pozitívne, boli vytvorené príťažlivou a veku primeranou formou, boli pre nich inšpiráciou aj pri tvorbe článkov a prác do školského časopisu. Pri realizácii prierezovej témy Ochrana života a zdravia sú pre nás materiály venované detskej prevencii, či prevencii pred úrazmi, vítanou metodickou a názornou pomôckou." (Dr. Miroslava Košťálová, základná škola v Nitre, Topoľová ulica)

Tešíme sa na spoluprácu a budeme veľmi radi, keď aj za Vašej pomoci sa časopis dostane do rúk všetkým deťom. Spoločnými silami môžeme tak prispieť k skvalitneniu preventívnych aktivít a dosiahnuť ešte lepšie výsledky v znižovaní úrazovosti a počtu úmrtí z dôvodu úrazov medzi deťmi a mládežou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás bez váhania kontaktujte na tel. čísle 0902 240 400 alebo e-mailom na adrese 112@112.sk.

S úctou

Ing. Samuel Hruškovic, v.r.
národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu

Mladí záchranári,
smelo vstúpte na naše stránky!


Z Vašej návštevy sa tešíme a pevne veríme, že Vám stránky poskytnú informácie, ktoré Vás budú sprevádzať celý život.

Škola mladých záchranárov - to je svet najmä pre deti a mládež, ktorí nie sú ľahostajní k životu okolo seba.

Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane do situácie život ohrozujúcej, alebo môže pomôcť v takejto situácii vo svojom okolí.

Ak dôjde k zástave srdcovej činnosti (úraz elektrickým prúdom, topenie sa, autonehoda, infarkt a pod.), musí byť poskytnutá nepriama masáž srdca a umelé dýchanie z úst do úst do troch minút, ináč je malá šanca na prežitie (u ľudského mozgu, ktorý je bez kyslíka viac ako tri minúty, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu). Rýchla zdravotnícka pomoc sa na miesto nešťastia v priemere dostane za osem až desať minút...

Čo z toho vyplýva? Treba ovládať poskytovanie predlekárskej prvej pomoci? Budeme sa nečinne prizerať a necháme človeka našou neschopnosťou umrieť? Ten človek môže byť otec, mama, brat, sestra, najlepsí kamarát – kamarátka, syn, dcéra, vnuk, vnučka, manžel, manželka, starý otec, stará mama…každý človek patrí do svojej rodiny…aj Tvoj blízky sa raz nemusí vrátiť domov, pretože niekto nevie alebo nechce poskytnúť predlekársku prvú pomoc...všetci sme na jednej lodi a pomáhať si musíme navzájom...je to tak?

Poznáte krajší pocit, ako pocit zo zachráneného ľudského života?

Možno práve Vy mi dnes zachránite život, alebo ja Vám, človek nikdy nevie, čo ho čaká...preto je dôležité na krízové situácie byť pripravený dobre, pretože v krízových situáciach čas a naše schopnosti sú rozhodujúcimi veličinami!


Motto:
Každý život sa ráta...
Ako vždy, ide o sekundy...Ing. Samuel Hruškovic
národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu v SR

Máte svoju web stránku?
Podporte MLADÉHO ZÁCHRANÁRA na Vašich stránkach reklamným bannerom.
Aj takto môžete niekomu zachrániť život! ĎAKUJEME!

Tešíme sa na Vaše názory, ohlasy, pripomienky a rady na vzdelávaciu aplikáciu "MLADÝ ZÁCHRANÁR". Prosíme Vás všetkých, píšte na rescue@rescue.sk. Vaše ohlasy pomôžu zlepšiť "MLADÉHO ZÁCHRANÁRA". MLADÝ ZÁCHRANÁR Vám vopred ďakuje!